|
|

Прогноза за времето. Кхан Хоа. Виетнам


Изберете град

Ấp Binh Ba
Ấp Duc Mỷ
Ấp Ðại Thạnh
Ấp Gio Ta
Ấp Lạc Ninh (2)
Ấp Lương Sơn
Ấp Phú Bình
Ấp Phú Xương
Ấp Tân Khê
Ấp Vạn Khê
Ấp Vạn Tự Tây
Ấp Vĩnh Bình
Ấp Vĩnh Phú
Ba Bay
Ba Ha
Bãi Chỏi
Bãi Tranh
Bãi Tre
Bến Khè
Bình Sơn (1)
Bình Sơn (2)
Binh Tay
Bình Trung
Buôn Lác show map - 2
Buôn M'dung
Buôn Ma Ble
Buôn Phan
Buôn Suối Mít
Buôn Thạch Bay
Buôn Thạch Hòm
Buôn Thạch Trại
Buôn Thạch Trại I
Buôn Tương
Buôn Xanh
Cam Lâm show map - 2
Cam Ranh
Cam Thượng
Cầu Sông Kinh
Cày Chuc
Chầp Lễ (2)
Con Xung
Cú Lao
Dầm Bại
Diêm Ðiên
Diên Ðắc
Diên Khang
Diên Khánh show map - 2
Diên Lợi
Diên Mỹ show map - 2
Dong Ha
Ðại Lãnh
Ðại Phong (2)
Ðầm Môn (2)
Ðiềm Tịnh
Ðiệp Sơn
Ðông Hai (1)
Ðông Hai (2)
Ðông Hòa
Ðồng Xuân (1)
Ðồng Xuân (2)
É Lâm Thượng
Ganh Thieng
Gia Lach
Giang Ché
Hà Già
Hà Lương
Hà Thanh
Hải Triều (1)
Hiền Lương (2)
Hiệp Mỹ
Hiệp Thanh
Hòa Thiện
Hội Khánh (1)
Ju Hoài
Ka Tong
Kaluc Thyou
Khải Lương
Khu Quân Sư
Lạc An
Lạc Hòa
Láng Nhót
Long Hóa
M”rao
Makouai
Marin
Miếu Ông
Mock Den
Mông Phú
Mỹ Ðổng (1)
My Luong
Ngân Hà
Nghi Phụng (2)
Nghi Xuân (2)
Nha Moi Trong
Nha Trang
Nhĩ Sự
Ninh Bình
Ninh Da
Ninh Ðiên
Ninh Giang
Ninh Ha
Ninh Hòa
Ninh Hưng
Ninh Lâm
Ninh Mã (1)
Ninh Phu
Ninh Phung
Ninh Phước (1)
Ninh Quang
Ninh Thọ
Nu Lan
Ô Kha
Pa Kâng
Phú Cang (2)
Phú Gia
Phú Hội
Phú Thọ
Phước Thuận (2)
Quãng Cư
Quảng Hội
Som Gung
Suối Cát (2)
Suối Hải
Suối Hiệp
Suối Hòa (1)
Suối Hòa (2)
Suối Tân
Suối Vinh
Ta Dác
Ta Nia
Tâm Lam
Tân Dân (1)
Tân Dân (2)
Tân Ðức
Tân Khánh
Tân Mỹ
Tân Phước (2)
Tân Xuân
Ten Liêng
Thác Da
Thạnh Danh
Thanh Xương
Thôn An Ðịnh
Thôn An Ninh
Thôn Ba Làng
Thôn Bích Ðầm
Thôn Cai Loi
Thôn Cảnh Sơn
Thôn Cát Lợi
Thôn Cầu Ðá
Thôn Cù Lao
Thôn Cư Thạnh
Thôn Ðắc Nhơn
Thôn Ðại Ðiền Ðông
Thôn Ðại Ðiền Nam
Thôn Ðại Ðiền Tây
Thôn Ðại Ðiền Trung
Thôn Ðại Hữu
Thôn Ðầm Vân
Thôn Ðảnh Thạnh
Thôn Ðiền Hạ
Thôn Ðồng Cau
Thôn Ðường Ðê
Thôn Hà Liên
Thôn Hò Ða
Thôn Hòa Diêm
Thôn Hòa Ða
Thôn Hòa Thuận
Thôn Hội Bình
Thôn Hội Phước
Thôn Hôi Xương
Thôn Khánh Cam
Thôn Khánh Hòa
Thôn Khánh Xuân
Thôn Lạc Lợi
Thôn Lập Ðình
Thôn Lệ Cam
Thôn Lê Thạnh
Thôn Mỹ Ca
Thôn Mỹ Giang
Thôn Mỹ Lộc
Thôn Mỹ Lợi
Thôn Mỹ Thạnh
Thôn Mỹ Thuận
Thôn Mỹ Trạch
Thôn Nghiệp Thành
Thôn Ngọc Diêm
Thôn Ngủ Mỹ
Thôn Ninh Ðức
Thôn Ninh Tinh
Thôn Ninh Yến
Thôn Phong Ấp
Thôn Phong Thạnh
Thôn Phú Ân Bắc
Thôn Phú Diêm
Thôn Phú Ða

Нагоре

Времето в Кхан Хоа, Виетнам. Страница № 1