|
|

Прогноза за времето. Бак Лиеу. Виетнам


Изберете град

An Trạch (1)
An Trạch (3)
An Trạch (4)
Ấp An Hòa
Ấp An Trạch Ðông
Ấp Bà Ai
Ấp Bà Ai II
Ấp Bà Chăng
Ấp Bầu Cá Một
Ấp Béc Hen Lớn
Ấp Bến Mã
Ấp Bie18n
Ấp Biển
Ấp Buo18i Cán
Ấp Cái Dây
Ấp Cái Giá
Ấp Cái Keo
Ấp Cái Su
Ấp Cái Tràm
Ấp Cai Vãng
Ấp Cây Dương
Ấp Cây Giá
Ấp Cây Gian
Ấp Cây Gừa
Ấp Cây Sộp
Ấp Chàng Bé (2)
Ấp Dầy Oán
Ấp Ðầu Lá
Ấp Ðồng Lớn
Ấp Ðồng Miễu I
Ấp Ðườg Tắc
Ấp Gia Tuốch
Ấp Giồng Cát (1)
Ấp Giồng Cát (2)
Ấp Giồng Giá
Ấp Giồng Me
Ấp Gò Muồng
Ấp Hô Phòng
Ấp Hoành Tầu
Ấp Khúc Tréo
Ấp Kim Xĩa (1)
Ấp Kim Xĩa (2)
Ấp Kinh Ngang
Ấp Láng Giài
Ấp Láng Nẩy
Ấp Láng Tròn
Ấp Lung Lớn
Ấp Mặc Ðây (1)
Ấp Mặc Ðây (2)
Ấp Mỹ Phú Nam
Ấp Ngã Tư
Ấp Ngân Ðiền
Ấp Ninh Lợi show map - 3
Ấp Ninh Thạnh Chài
Ấp Ninh Thạnh Chùa
Ấp Nọc Nạn (I)
Ấp Ông Tân
Ấp Ông Yến
Ấp Phước Thạnh
Ấp Phước Thọ
Ấp Phước Trướng
Ấp Rạch Rắn
Ấp Ranh Hạt
Ấp Sang
Ấp Số Hai
Ấp Số Một
Ấp Số Tám
Ấp Tà Suôn
Ấp Tân Hiệp Hải
Ấp Tân Long
Ấp Tăng Hem
Ấp Thạnh Tr
Ấp Thao Lang
Ấp Thông Lưu
Ấp Trà Bang
Ấp Trà Cô
Ấp Trà Hắt
Ấp Trà Kha
Ấp Trà Khứa
Ấp Trà Thê
Ấp Tràm Một
Ấp Trèm Trẹm
Ấp Trung Hưng (1)
Ấp Trung Hưng (2)
Ấp Ut Thượng
Ấp Vĩnh An show map - 2
Ấp Vĩnh Hinh
Ấp Vĩnh Huệ Ba
Ấp Vình Huệ Mội
Ấp Vĩnh Mỹ Hai
Ấp Vĩnh Mỹ Một
Ấp Vĩnh Phước Ba
Ấp Vĩnh Phước Hai
Ấp Vĩnh Tường Hai
Ấp Xã Tỷ
Ấp Xẻo Lá
Ấp Xóm Ðạo
Bạc Liêu
Cầu Trương Toà
Cầu Xã Tá
Châu Hưng
Giá Rai
Giồng Giữa
Hòa Bình
Khóm II
Khu Vưc (1)
Khu Vưc (2)
Kiến Thiện
Lò Than
Lộc Ninh
Long Diền (5)
Long Ðiền
Long Ðiền (1)
Long Ðiền (2)
Long Ðiền (3)
Long Ðiền (4)
Nhà Máy Gao
Ninh Hòa
Ninh Hòa (1)
Ninh Hòa (2)
Ninh Qứi
Phong Thạnh show map - 4
Phong Thạnh Tây show map - 2
Phước Long
Phước Long (3)
Vĩnh Lộc
Vinh Lợi
Vĩnh Lợi
Vĩnh Mỹ show map - 2
Vĩnh Phú
Xóm Bà Ai
Xóm Ba Ðình
Xóm Ba Lét
Xóm Bà Tam
Xóm Bà Yến
Xóm Bến Bào
Xóm Bến Luông
Xóm Cá Rô
Xóm Cái Chanh
Xóm Cai Tài
Xóm Cầu Sắt
Xóm Cây Củi
Xóm Cây Mét
Xóm Cây Ngâu
Xóm Chày Lưới
Xóm Chệt Bắc
Xóm Chu Chi
Xóm Công Ðiền
Xóm Ðầu Xấu
Xóm Ðồng Bè
Xóm Ðồng Gò
Xóm Ðường Cột
Xóm Gia Hội
Xóm Giáp Nước
Xóm Giồng Tra
Xóm Gò Cát
Xóm Hào Cáo
Xóm Kinh Nhỏ
Xóm Kinh Xáng
Xóm Lo Be
Xóm Miễn Hội
Xóm Mợ Hai
Xóm Nam Cang
Xóm Ngã Tư Cạnh Ðền
Xóm Nhà Mát
Xóm Nước Mặn
Xóm Phu Ke
Xóm Rạch Giữa
Xóm Rẫy
Xóm Rộc Lá
Xóm Sóc Ðồn
Xóm Tà Hong
Xóm Tây Sắc
Xóm Thầy Cai
Xóm The
Xóm Trà Mới
Xóm Trai Mới
Xóm Trần Quang Tống
Xóm Vàm Cái Cùng
Xóm Xã Tá

Нагоре

Времето в Бак Лиеу, Виетнам. Страница № 1